Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij De Nederlandsche Golf Sociëteit streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van De Nederlandsche Golf Sociëteit kunnen geen rechten worden ontleend.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. De Nederlandsche Golf Sociëteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De Nederlandsche Golf Sociëteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

De Nederlandsche Golf Sociëteit behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van De Nederlandsche Golf Sociëteit is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken

De Nederlandsche Golf Sociëteit maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan De Nederlandsche Golf Sociëteit haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Privacy

De Nederlandsche Golf Sociëteit verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt De Nederlandsche Golf Sociëteit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP ) in acht. Persoonsgegevens worden door De Nederlandsche Golf Sociëteit alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.